Wielu z Państwa miało w swoim życiu sytuacje, w których spotkaliście się z problemem natury prawnej, którego rozwiązanie zależy od zasięgnięcia specjalistycznej wiedzy prawniczej.

Wielu z Państwa spotkało się – jeżeli nie osobiście, to w relacjach znajomych – z problemem nieuczciwego pracodawcy, dłużnika, uciążliwego sąsiada, sporem rodzinnym, problemem z wykroczeniem, czy oskarżeniem w postępowaniu karnym.

Wielu z Państwa miało również problemy z załatwieniem sprawy przed organem administracji państwowej.

W przywołanych okolicznościach najlepszym i najprostszym rozwiązaniem byłoby skorzystanie z pomocy profesjonalisty – adwokata lub radcy prawnego. Usługi świadczone przez profesjonalistów, jako kompleksowa obsługa prawna, często nie należy do najtańszych. Często właśni wynagrodzenie prawnika decydowało, iż jednak rezygnowaliście Państwo ze skorzystania z takiej usługi, mając wątpliwości co do tego, czy stać Was na nią. Często również rezygnacja z usług adwokata, czy radcy prawnego, może się wiązać z poniesieniem przez Państwa negatywnych w skutkach konsekwencji, spowodowanych brakiem specjalistycznej wiedzy prawniczej. I tak, z chęci pozornej oszczędności rodzi się strata w postaci przegrania sprawy sądowej, czy też braku pomyślnego załatwienia sprawy.

Usługa PRAWNIK NA RATY, ma pomóc w rozwiązaniu takiego dylematu i uniknięciu negatywnych następstw, o których mowa wyżej, poprzez umożliwienie skorzystania z profesjonalnej pomocy prawnika, z rozłożeniem ciężaru płatności za nią NA RATY.

PRAWNIK NA RATY daje Państwu możliwość skorzystania z pełnego zakres usług prawniczych realizowanych przy udziale adwokata, czy radcy prawnego współpracujących z naszą Spółką.

Usługa obejmuje zarówno poradnictwo prawne (zarówno ustne jak i w formie pisemnej opinii prawnej sporządzonej przez adwokata czy radcę prawnego), jak i pełnego zakresu czynności reprezentacyjnych w różnego rodzaju postępowaniach (sądowych czy administracyjnych) podejmowanych na podstawie Państwa zlecenia, umocowania i w Państwa imieniu.

PRAWNIK NA RATY jest usługą która pozwala na uniknięcie kłopotliwego kompromisu, pomiędzy pomocą prawną na najwyższym poziomie, a dbałością o zachowanie stabilności finansowej Państwa budżetu domowego i obronę swoich interesów.

W ramach usługi PRANWIK NA RATY zajmiemy się Państwa sprawami z zakresu wszystkich dziedzin prawa w tym prawa cywilnego, karnego, prawa wykroczeń, rodzinnego, sprawami egzekucyjnymi i spadkowymi.

Udzielamy pomocy prawnej zarówno na etapie przedprocesowym (porada, sformułowanie wystosowanie właściwych pism procesowych) jak i w toku zainicjowanego już i sformalizowanego sporu przed sądem lub organem administracji.

Całość usługi realizowana będzie przez prawnika (adwokata czy radcę prawnego) legitymującego się odpowiednimi uprawnieniami do wykonywania zawodu, jak i stosownym doświadczeniem z zakresu spraw, które zostaną przez Państwa zlecone.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej: www.prawnik-naraty.pl

W przypadku pytań czy wątpliwości zapraszamy do kontaktu. Z przyjemnością odpowiemy na Państwa pytania i rozwiejemy wątpliwości.