Obsługa prawna przedsiębiorców - "LS system dla Firm", jest systemowym rozwiązaniem w zakresie zabezpieczenia prawnych aspektów działalności gospodarczej przedsiębiorcy.
Usługa polega na świadczeniu usług na rzecz naszych klientów między innymi w trzech głównych sferach:
- poradnictwa

[doradztwa zarówno w sprawach dokumentacji firmy, umów, procesów gospodarczych - w tym i procesów inwestycyjnych przedsiębiorcy jak i bieżącego, doraźnego doradztwa prawnego w drodze niesformalizowanych konsultacji]

- reprezentacji procesowej
[działania w imieniu naszych klientów przez adwokatów, radców prawnych w przypadku sporów których inicjatorami są oni, bądź ich kontrahenci zarówno na etapie przed procesowym, jak i w ramach procesów sądowych i szeroko rozumianych postępowań administracyjnych]

- windykacji wierzytelności
[podejmowania w imieniu naszych klientów działań polegających zarówno na zabezpieczeniu ich wierzytelności od momentu ich powstania, do momentu ich realizacji, jak i egzekucji wierzytelności z różnych względów stanowiących problem dla przedsiębiorcy - z ich realizacją na drodze sądowej i egzekucji komorniczej włącznie]

Powyższy opis ma charakter ogólnego zarysowania pola usługi "Obsługi prawnej dla firm" i nie stanowi jej wyczerpującego opisu.
W ramach niniejszej usługi, nasza Spółka świadczy nad to na rzecz naszych klientów wszelkiego rodzaju usługi mające na celu zapewnienie specjalistycznej usługi prawnika we wszystkich aspektach prawnych jego działalności gospodarczej, zmierzającej do skutku w postaci możliwie dalekiego przejęcia ciężaru troski o prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej - a tym samym umożliwienie mu poświęcenia możliwie szerokiej uwagi meritum jego działalności.

Wszelkie czynności w ramach usługi wykonywane są przez adwokatów bądź radców prawnych, bądź pod ich bezpośrednim nadzorem.

Całość  ma charakter nielimitowanej ilościowo i czasowo usługi za stały, miesięczny i dopasowany do każdego z przedsiębiorców abonament.