Firma ,,LS Lex System Sp. z o.o.” świadczy usługi profesjonalnego doradztwa prawnego w zakresie najważniejszych dziedzin prawa oraz reprezentujemy naszych klientów przed sądami wszystkich instancji oraz przed organami administracji publicznej. Udzielamy porad prawnych. Pomagamy wprowadzeniu rozmów ugodowych oraz mediacji.
Wszelkie usługi dla naszych klientów wykonują najlepsi adwokaci i radcowie prawni, wyspecjalizowani i posiadający doświadczenie w poszczególnych dziedzinach i zagadnieniach prawnych.

Prawo Karne

 • reprezentacja  w postępowaniu przygotowawczym przed organami ścigania oraz przed sądami powszechnymi wszystkich instancji zarówno w sprawach karnych, jak i karno-skarbowych, a także wykroczeniowych, niezależnie od wagi sprawy i charakteru przestępstwa.
 • reprezentacja osób pokrzywdzonych przestępstwem na każdym etapie postępowania karnego.

Prawo Cywilne i Gospodarcze

 • Sporządzanie oraz opiniowanie umów w obrocie handlowym i o świadczenie usług: umów sprzedaży, dostawy lub zamiany towarów, umowy o dzieło, umów najmu, dzierżawy, leasingu, użyczenia, umów agencyjnych, komisowych, pożyczki itp.
 • sporządzanie opinii i ekspertyz prawnych,
 • reprezentacja w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym,
 • dochodzenie odszkodowań,
 • prowadzenie spraw sądowych przed sądami wszystkich instancji, a także Sądem Najwyższym.

Prawo Spadkowe

 • postępowania o stwierdzenie nabycia spadku,
 • postępowania o dział spadku,
 • dochodzenie zachowku oraz roszczeń zapisobierców,
 • kwestionowanie ważności testamentu,
 • postępowania o uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia,
 • umowy dotyczące spadku,
 • pomoc prawna w ustalaniu kręgu spadkobierców ustawowych, sporządzaniu testamentów, w tym w dokonywaniu zapisów i poleceń oraz przy wydziedziczaniu.

Prawo Rodzinne i Opiekuńcze

 • prowadzenie spraw rozwodowych,
 • prowadzenie spraw o podział majątku wspólnego,
 • prowadzenie spraw alimentacyjnych,
 • prowadzenie spraw o ustalenie kontaktów z dziećmi,
 • prowadzenie spraw związanych z władzą rodzicielska.

Sprawy cywilne dotyczące nieruchomości, sprawy budowlane

 • prowadzenie spraw o zasiedzenie,
 • prowadzenie spraw o zniesienie współwłasności,
 • prowadzenie spraw o ustanowienie służebności,
 • przygotowanie opinii dotyczących nabycia nieruchomości,
 • sprawy o eksmisję,
 • sprawy o naruszenie posiadania, o wydanie nieruchomości,
 • doradztwo w zakresie działań w celu wykreślenia z ksiąg wieczystych hipotek, obciążeń i praw osób trzecich,
 • reprezentacja w sporach pomiędzy inwestorami, wykonawcami inwestycji, deweloperami i ich klientami (negocjacje, postępowania mediacyjne, postępowania sądowe),
 • przygotowywanie, opiniowanie i negocjowanie umów o roboty budowlane, oraz innych umów i dokumentów związanych z procesem budowlanym,
 • doradztwo i reprezentacja w toku postępowań administracyjnych i sądowych związanych z procesem budowlanym.